El blat de moro és un cultiu al que cal tenir especial cura en l'observació de les Bones Pràctiques Agrícoles; concorren en el blat de moro múltiples factors perquè el risc per al medi ambient enfront d'altres cultius sigui major:

Grans aportacions de fertilitzants, amb el risc de rentada i/o pèrdua que poden acabar en els cursos d'aigua amb la seva conseqüent contaminació.

Cultiu amb grans necessitats hídriques, que poden implicar la rentada i arrossegament de fertilitzants i fitosanitaris. Dels diferents sistemes de reg, el més eficient és el reg per goteig, en segon lloc el reg per asperció i en tercer lloc el reg a manta.

En la següent il·lustració li mostrem els punts de major risc que afecten el medi ambient en el cultiu de blat de moro, premi sobre ells o continuï llegint per a conèixe’ls millor:

MANEIG DEL SÒL I DEL REG

El maneig inadequat del sòl afavoreix processos erosius; aquests poden veure's acrescuts per una gestió del reg poc eficient, que a més de repercutir en la rendibilitat del cultiu pels propis costos del reg, ocasiona la pèrdua de nutrients dipositats en la capa superficial del sòl, la més fèrtil de la parcel·la.

https://www.syngenta.es/sites/g/files/zhg516/f/prevencion-escorrentia.p…

El reg en excés del blat de moro genera un risc evident de rentada de fertilitzants i fitosanitaris, disminuint l'eficàcia dels mateixos i contaminant l'aigua.

https://www.syngenta.es/agricultura-responsable/agricultura-sostenible/…

ÚS SEGUR EN EL MANEIG DE FITOSANITARIS

En el blat de moro proliferen gran nombre de males herbes que suposen una gran competència amb el cultiu, per la qual cosa l'ús segur dels mateixos és fonamental per a la coexistència d'un cultiu agrícola sostenible econòmica i ambientalment, per la qual cosa és fonamental seguir les següents recomanacions, però abans:

Abans de planificar qualsevol tractament fitosanitari és clau realitzar:

Una adequada regulació de l'equip d'aplicació (velocitat adequada, pressió i tipus de broquetes, altura de la barra, etc).

Triar una finestra òptima d'aplicació en funció de les condicions ambientals idònies: humitat relativa superior al 40%, temperatura inferior a 25°C, i vent menor de 10 km/h.

Una vegada identificat la problemàtica del cultiu (plaga, malaltia o mala herba), és clau LLEGIR ATENTAMENT L'ETIQUETA DEL PRODUCTE i respectar sempre les dosis de registre i moments d'aplicació; igual d'important a més és seguir les mesures que el fabricant dona per a la mitigació de riscos, com són:

Bandes de protecció a zones no objectiu, on no es podrà aplicar producte, posant especial atenció a les zones més sensibles com són els cursos d'aigua i que venen definides en l'etiqueta del producte.

Ús de broquetes antideriva; a més de millorar l'eficàcia de l'aplicació, evitem que el producte acabi contaminant l'aigua o afectant cultius adjacents.

UNA VEGADA ACABADA L'APLICACIÓ

Hem de gestionar correctament el brou sobrant en l'equip: podem diluir-lo amb aigua i tornar a aplicar sobre la parcel·la, o bé utilitzar alguns dels sistemes autoritzats per a la gestió d'aquestes restes, com és Heliosec, dispositiu per a buidar el fons de la cuba i que per l'acció del sol i el vent evapora l'aigua del fitosanitari quedant el residu sec que a final de campanya es retira a través d'un gestor autoritzat.